Mag. Dr. Tatana Vykypelova, Privatdoz.
T: +43-1-4277-42843

Sprechstunde: Freitag, 15:00 - 16:00 Uhr nach vorheriger Anmeldung per E-Mail

Sommersemester 2019
480094 KO Sprachwissenschaftliches Konversatorium - Die Wortbildung in den westslawischen Sprachen synchron und diachron
480152 KO Literaturwissenschaftliches Konversatorium - Die Bibelübersetzung in der Geschichte der westslawischen Sprachen
Wintersemester 2018
480122 KO Der ältere tschechische und slowakische Buchdruck - Areal- und Kulturwissenschaftliches Konversatorium
Sommersemester 2018
480042 KO Die Sorben: Die Kultur eines kleinen westslawischen Volkes - Literaturwissenschaftliches Konversatorium
480125 KO Tschechische romantische Handschriftenfälschungen in historischen Kontexten - Konversatorium zur Literatur- und Kulturwissenschaft:
Vykypelova, T 2018, Bibliografická poznámka ke spisu Diva Turzanensis Bohuslava Balbína. in G Zand & SM Newerkla (Hrsg.), Jezuitská kultura v českých zemích / Jesuitische Kultur in den böhmischen Ländern. Brno, S. 137-152.

Vykypelova, T 2018, Krátké uvedení do dějin slavistiky. in E Rusinová (Hrsg.), Přednášky a besedy z LI. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno, S. 323-331.

Vykypelova, T 2017, Souřadnice češtiny: čeština v kontextu Slavia Latina a Slavia Orthodoxa. in E Rusinová (Hrsg.), Přednášky a besedy z L. (jubilejního) ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno, S. 328-336.

Vykypelova, T 2016, Slovenština. in P Karlík, M Nekula & J Pleskalová (Hrsg.), Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha, S. 1661-1668.

Vykypelova, T 2016, Slovenština a čeština (příspěvek k lingvistické charakterologii). in E Rusinová (Hrsg.), Přednášky a besedy z XLIX. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno, S. 258-263.

Vykypelova, T 2015, K vlivu polštiny na češtinu. in E Rusinová (Hrsg.), Přednášky a besedy z XLVIII. ročníku Letní školy slovanských studií. Masarykova Univerzita, Brno, S. 214-219.

Vykypelova, T 2015, Über den Bedarf einer Untersuchung der Melantrich-Bibel – der Bibel des tschechischen Utraquismus. in H Kuße & H Kosourová (Hrsg.), Die tschechische Bibel. Ihre Bedeutung in der Sprach- und Kulturgeschichte: Beiträge zum 7. Bohemicum Dresdense, 25. Oktober 2013. Specimina philologiae Slavicae, Bd. 182, Verlag Otto Sagner, München, Berlin, Leipzig, Washington, S. 51-55.

Vykypelova, T 2014, Jeden nepovšimnutý lexikální germanismus – moravské slovo koňa. in V Boček & B Vykypěl (Hrsg.), Sophia Slavica: Sborník příspěvků věnovaných PhDr. Žofii Šarapatkové k osmdesátým narozeninám. Tribun EU, Brno, S. 71-75.

Vykypelova, T 2014, O potřebě zkoumat Melantrichovu bibli. in E Rusinová (Hrsg.), Přednášky a besedy z XLVII. ročníku Letní školy slovanských studií. Masarykova Univerzita, Brno, S. 213-217.

Vykypelova, T 2014, Sechs Beiträge zur Geschichte des Tschechischen. Travaux linguistiques de Brno, Bd. 11, Lincom, München.


Vykypelova, T 2013, Český spis Divotvorná Marije, starodávní a častou pobožností poutníkův oslavená v Tuřanech z roku 1657 a jeho vztah k Balbínovu spisu Diva Turzanensis. in J Reinhart (Hrsg.), Hagiographia Slavica. Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband, Bd. 82, München, S. 277-299.

Vykypelova, T 2013, Čeština „dlouhého 16. století“: kontexty. in R Dittmann & O Uličný (Hrsg.), Studie k moderní mluvnici češtiny, 3: Čeština a dějiny. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, S. 26-40.

Vykypelova, T 2013, Čeština „dlouhého 16. století“: zdroje spisovné normy. in R Dittmann & O Uličný (Hrsg.), Studie k moderní mluvnici češtiny, 3: Čeština a dějiny. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, S. 41-63.

Vykypelova, T 2013, Some remarks on Havránek’s Development of the Standard Czech Language. in B Vykypěl (Hrsg.), Bohuslav Havránek: Contributions to his Life and Work. Travaux linguistiques de Brno, Bd. 10, Lincom, München, S. 67-73.

Vykypelova, T 2013, Wege zum Neutschechischen: Studien zur Geschichte der tschechischen Schriftsprache. Studien zur Slavistik, Bd. 32, Verlag Dr. Kovac, Hamburg.

Vykypelova, T 2012, Aspekty Husova pravopisu [Aspekte von Hus’ Orthographie]. in Prednásky a besedy z XLV. behu Letní skoly slovanských studií. Unknown publisher, Brno, S. 263-266.

Vykypelova, T 2012, Erwähnungen einer venezianischen Ausgabe der Smotryc’kyj-Grammatik aus dem Jahre 1755 in Texten von Maximilian Schimek. in Schnittpunkt Slavistik. Ost und West im wissenschaftlichen Dialog. Festgabe für Helmut Keipert zum 70. Geburtstag: Slavistik im Dialog - einst und jetzt. Bd. Teil 1, Unknown publisher, S. 319-347.

Vykypelova, T 2012, Kontinuität und Diskontinuität der Entwicklung des Standardtschechischen im Lichte der Periodisierung der tschechischen Sprachgeschichte. in Tschechisch bis 1775 - historische Kontinuität oder Geschichte mit Sollbruchstellen? Beiträge zum 5. Bohemicum Dresdense 12. November 2010.. Unknown publisher, S. 27-41.


Vykypelova, T 2011, Tzv. kondicionál minulý ve středomoravských nářečích [Der sog. vergangene Konditional in den mittelmährischen Dialekten]. in Libellus memorabilis Jaroslao Popelae, linguistae diligenti, octo et octogenario ab amicis oblatus. Unknown publisher, Brno, S. 35-38.


Vykypelova, T 2010, Denominational alternatives to the development of Standard Czech in the 16th century. in Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV). Bd. 13, Unknown publisher, S. 272-275.

Vykypelova, T 2010, Český biblický překlad v době konfesionalizace. in Prednasky a besedy z XLIII. behu Letni skoly slovanskych studii. Unknown publisher, S. 207-218.

Vykypelova, T 2009, Konfesní alternativy vývoje spisovné cestiny v 16. století [Konfessionelle Alternativen der Entwicklung des Standardtschechischen]. in E Rusinová (Hrsg.), Prednásky a besedy z XLII. behu Letní skoly slovanských studií. Masarykova Univerzita, Brno, S. 221-228.

Vykypelova, T 2009, Zu den silbenbildenden Liquiden in den slawischen Sprachen. in B Vykypel & V Bocek (Hrsg.), Recherches fonctionelles et structurales 2009. Unknown publisher, München, S. 133-138.Vykypelova, T 2008, Pocatky slovenskeho strukturalismu [Die Anfänge des slowakischen Strukturalismus]. in Clovek - jazyk - text. Sborník z mezinárodní lingvistické konference konané u prílezitosti zivotního jubilea prof. PhDr. Jana Korenského, DrSc., Ceské Budejovice 18.-22. zárí 2007. Jihoceska univerzita v Ceskych Budejovicich, Ceske Budejovice, S. 307-311.

Vykypelova, T 2007, Relikty duálu v novočeské kodifikaci. [Die Relikte des Duals in der Kodifikation des Neutschechischen]. in E Rusinova (Hrsg.), Prednasky a besedy z XXXX. behu Letni skoly slovanskych studii. Masaryk University Brno, S. 223-255.Vykypelova, T 2006, Ceské výrazy v rakouské a vídenské nemcine. in E Rusinova (Hrsg.), Prednásky a besedy z XXXIX. behu Letní skoly slovanských studií, Masaryk University Brno, Brno. Unknown publisher, S. 162-189.


Vykypelova, T 2006, Jeste k vývoji dlouhého vokalismu v cestine: prípady tzv. nadmerné diftongizace. Poznámka k historické dialektologii cestiny. in Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav). Bd. Band 9, Verlag Otto Sagner, München, S. 109-122, 9. Arbeitstagung der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV), Germersheim, Deutschland, 22/09/05.

Vykypelova, T 2005, Ludovít Novák: Skizzen zu seinem Leben und Werk. in I Pospíšil (Hrsg.), Austrian, Czech and Slovak slavonic studies in their Central European context. Litteraria Humanitas, Bd. XIII, Masarykova Univerzita, Brno, S. 73-108.


Vykypelova, T 2004, K distribuci koncovek instrumentalu pluralu typu hromovyma skutky ve stredni cestine. [Zur Distribution der Endungen des Instrumental Plural des Typs "hromovyma skutky" im Mitteltschechischen]. in M Bayer (Hrsg.), Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik. Die Welt der Slaven. Sammelbände - Sborniki, Bd. 22, Verlag Otto Sagner, München, S. 220-225.

Vykypelova, T 2004, Krátké uvedení do studia staré čestiny. [Kurze Einleitung in das Studium des Alttschechischen]. in E Rusinová (Hrsg.), Prědnášky a besedy z XXXVII. běhu LŠSS. Letní Škola Slovanských Studií, Bd. 37, Masarykova Univerzita, Brno, S. 165-179.Vykypelova, T, Kitzler, P & Bartonkova, D 2004, Výběr překladů řeckých autorů do čestiny, příp. slovenstiny [Auswahl von Übersetzungen griechischer Autoren ins Tschechische bzw. ins Slowakische]. in L Canfora (Hrsg.), Dějiny řecké literatury. 2., erw. Aufl., KLP, Praha, S. 757-807.


Úsilí o český katolický překlad Bible před Biblí svatováclavskou

Vykypelova, T. (Invited speaker)
21 Okt 2015

Aktivität: VorträgeVortragAndere


K vlivu polštiny češtinu

Vykypelova, T. (VortragendeR)
Aug 2015

Aktivität: VorträgeVortragAndere


O potřebě zkoumat Melantrichovu bibli

Vykypelova, T. (VortragendeR)
Aug 2014

Aktivität: VorträgeVortragAndere


Aspekty Husova pravopisu [Aspekte von Hus’ Orthographie]

Vykypelova, T. (VortragendeR)
6 Aug 2012

Aktivität: VorträgeVortragAndere

Konfesni aspekty cestiny v 16. stoleti ve stredoevropskych souvislostech

Vykypelova, T. (VortragendeR)
6 Okt 2010

Aktivität: VorträgeVortragAndereCesky biblicky preklad v dobe konfesionalizace

Vykypelova, T. (VortragendeR)
5 Aug 2010

Aktivität: VorträgeVortragAndere


Konfesni alternativy vyvoje spisovne cestiny v 16. stoleti

Vykypelova, T. (AutorIn)
6 Aug 2009

Aktivität: VorträgeVortragAndereDie Ergebnisse der Wortbildungsanalyse der sog. Königinhofer Handschrift

Vykypelova, T. (VortragendeR)
7 Dez 2006

Aktivität: VorträgeVortragAndere


Die Geschichte des Phonems /f/ im Tschechischen

Vykypelova, T. (VortragendeR)
7 Dez 2006

Aktivität: VorträgeVortragAndere

Die deutsch-tschechischen Sprachbeziehungen

Vykypelova, T. (VortragendeR)
16 Nov 2006

Aktivität: VorträgeVortragAndere


Ceské výrazy v rakouské a vídenské nemcine

Vykypelova, T. (VortragendeR)
15 Aug 2006

Aktivität: VorträgeVortragAndereInstitut für Slawistik

Spitalgasse 2, Hof 3 (Campus)
1090 Wien
Zimmer: 2P-O1-23

T: +43-1-4277-42843

tatana.vykypelova@univie.ac.at