Mag. Dr. Tatana Vykypelova, Privatdoz.
T: +43-1-4277-42843
Summer term 2020
480065 SE BA Seminar on Linguistics - Typology, Morphology and Word-Formation of the West Slavonic Languages
480094 KO Colloquium on Linguistics - Earlier West Slavonic Grammatography
480152 KO Colloquium on Literature - History of the Czech and Slovak Lands from the Philological Viewpoint
Winter term 2019
480122 KO Colloquium on Regional and Cultural Studies - Humanism in the Czech Lands
Summer term 2019
480094 KO Colloquium on Linguistics - Word-Formation in the West Slavonic Languages synchronically and diachronically
480152 KO Colloquium on Literature - Translation of the Bible in the History of the West Slavonic Languages

Poznámky k historické dialektologii češtiny. / Vykypelova, Tatana.

Přednášky a besedy z LII. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. ed. / E. Rusinová. Brno, 2019. p. 313-319.

Research output: Contribution to bookChapter


Bibliografická poznámka ke spisu Diva Turzanensis Bohuslava Balbína. / Vykypelova, Tatana.

Jezuitská kultura v českých zemích / Jesuitische Kultur in den böhmischen Ländern. ed. / Gertraude Zand; Stefan Michael Newerkla. Brno : Host, 2018. p. 137-152.

Research output: Contribution to bookChapter


Krátké uvedení do dějin slavistiky. / Vykypelova, Tatana.

Přednášky a besedy z LI. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. ed. / Eva Rusinová. Brno, 2018. p. 323-331.

Research output: Contribution to bookChapter


Souřadnice češtiny: čeština v kontextu Slavia Latina a Slavia Orthodoxa. / Vykypelova, Tatana.

Přednášky a besedy z L. (jubilejního) ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. ed. / Eva Rusinová. Brno, 2017. p. 328-336.

Research output: Contribution to bookChapter


Slovenština. / Vykypelova, Tatana.

Nový encyklopedický slovník češtiny. ed. / Petr Karlík; Marek Nekula; Jana Pleskalová. Praha, 2016. p. 1661-1668.

Research output: Contribution to bookChapter


Slovenština a čeština (příspěvek k lingvistické charakterologii). / Vykypelova, Tatana.

Přednášky a besedy z XLIX. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. ed. / Eva Rusinová. Brno, 2016. p. 258-263.

Research output: Contribution to bookChapter


K vlivu polštiny na češtinu. / Vykypelova, Tatana.

Přednášky a besedy z XLVIII. ročníku Letní školy slovanských studií. ed. / Eva Rusinová. Brno : Masarykova Univerzita, 2015. p. 214-219.

Research output: Contribution to bookChapter


Über den Bedarf einer Untersuchung der Melantrich-Bibel – der Bibel des tschechischen Utraquismus. / Vykypelova, Tatana.

Die tschechische Bibel. Ihre Bedeutung in der Sprach- und Kulturgeschichte: Beiträge zum 7. Bohemicum Dresdense, 25. Oktober 2013. ed. / Holger Kuße; Hana Kosourová. München, Berlin, Leipzig, Washington : Verlag Otto Sagner, 2015. p. 51-55 (Specimina philologiae Slavicae; Vol. 182).

Research output: Contribution to bookContribution to proceedings


Jeden nepovšimnutý lexikální germanismus – moravské slovo koňa. / Vykypelova, Tatana.

Sophia Slavica: Sborník příspěvků věnovaných PhDr. Žofii Šarapatkové k osmdesátým narozeninám. ed. / Vít Boček; Bohumil Vykypěl. Brno : Tribun EU, 2014. p. 71-75.

Research output: Contribution to bookChapter


O potřebě zkoumat Melantrichovu bibli. / Vykypelova, Tatana.

Přednášky a besedy z XLVII. ročníku Letní školy slovanských studií. ed. / Eva Rusinová. Brno : Masarykova Univerzita, 2014. p. 213-217.

Research output: Contribution to bookChapter


Sechs Beiträge zur Geschichte des Tschechischen. / Vykypelova, Tatana.

München : Lincom, 2014. 134 p. (Travaux linguistiques de Brno; Vol. 11).

Research output: Book


Dědictví Bratislavského lingvistického kroužku. / Vykypelova, Tatana; Vykypěl, Bohumil.

In: Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Philologica, Vol. 72, 2013, p. 237-239.

Research output: Contribution to journalArticle


Český spis Divotvorná Marije, starodávní a častou pobožností poutníkův oslavená v Tuřanech z roku 1657 a jeho vztah k Balbínovu spisu Diva Turzanensis. / Vykypelova, Tatana.

Hagiographia Slavica. ed. / Johannes Reinhart. München, 2013. p. 277-299 (Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband; Vol. 82).

Research output: Contribution to bookContribution to proceedings


Čeština „dlouhého 16. století“: kontexty. / Vykypelova, Tatana.

Studie k moderní mluvnici češtiny, 3: Čeština a dějiny. ed. / Robert Dittmann; Oldřich Uličný. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. p. 26-40.

Research output: Contribution to bookChapter


Čeština „dlouhého 16. století“: zdroje spisovné normy. / Vykypelova, Tatana.

Studie k moderní mluvnici češtiny, 3: Čeština a dějiny. ed. / Robert Dittmann; Oldřich Uličný. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. p. 41-63.

Research output: Contribution to bookChapter


Some remarks on Havránek’s Development of the Standard Czech Language. / Vykypelova, Tatana.

Bohuslav Havránek: Contributions to his Life and Work. ed. / Bohumil Vykypěl. München : Lincom, 2013. p. 67-73 (Travaux linguistiques de Brno; Vol. 10).

Research output: Contribution to bookChapter


Wege zum Neutschechischen : Studien zur Geschichte der tschechischen Schriftsprache. / Vykypelova, Tatana.

Hamburg : Verlag Dr. Kovac, 2013. 390 p. (Studien zur Slavistik; Vol. 32).

Research output: Book


Aspekty Husova pravopisu [Aspekte von Hus’ Orthographie]. / Vykypelova, Tatana.

Prednásky a besedy z XLV. behu Letní skoly slovanských studií. Brno : Unknown publisher, 2012. p. 263-266.

Research output: Contribution to bookChapter


Erwähnungen einer venezianischen Ausgabe der Smotryc’kyj-Grammatik aus dem Jahre 1755 in Texten von Maximilian Schimek. / Vykypelova, Tatana.

Schnittpunkt Slavistik. Ost und West im wissenschaftlichen Dialog. Festgabe für Helmut Keipert zum 70. Geburtstag: Slavistik im Dialog - einst und jetzt. Vol. Teil 1 Unknown publisher, 2012. p. 319-347.

Research output: Contribution to bookChapter


Úsilí o český katolický překlad Bible před Biblí svatováclavskou

Tatana Vykypelova (Invited speaker)
21 Oct 2015

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


K vlivu polštiny češtinu

Tatana Vykypelova (Speaker)
Aug 2015

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


O potřebě zkoumat Melantrichovu bibli

Tatana Vykypelova (Speaker)
Aug 2014

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Aspekty Husova pravopisu [Aspekte von Hus’ Orthographie]

Tatana Vykypelova (Speaker)
6 Aug 2012

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Konfessionelle Alternativen der Entwicklung des Tschechischen im 16. Jahrhundert - allgemeine und komparative Aspekte

Tatana Vykypelova (Speaker)
19 Dec 2011

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther
Konfesni aspekty cestiny v 16. stoleti ve stredoevropskych souvislostech

Tatana Vykypelova (Speaker)
6 Oct 2010

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Der Tschechisch-deutsche Sprachkontakt: Tschechische Ausdrücke im österreichischen Deutsch und im Wienerischen

Tatana Vykypelova (Speaker)
24 Sep 2010

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Cesky biblicky preklad v dobe konfesionalizace

Tatana Vykypelova (Speaker)
5 Aug 2010

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Konfesni alternativy vyvoje spisovne cestiny v 16. stoleti

Tatana Vykypelova (Contributor)
6 Aug 2009

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Relikty duálu v novočeské kodifikaci [Die Relikte des Duals in der Kodifikation des Neutschechischen]

Tatana Vykypelova (Speaker)
15 Aug 2007

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Historie fonému /f/ v cestine

Tatana Vykypelova (Speaker)
7 Dec 2006

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Výsledky slovotvorné analýzy tzv. Rukopisu královédvorského

Tatana Vykypelova (Speaker)
7 Dec 2006

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Bratislavský lingvistický krouzek. Kapitola z dejin stredoevropské strukturální jazykovedy

Tatana Vykypelova (Speaker)
30 Nov 2006

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Diftongizace a monoftongizace v cestine. Príspevek k ceské historické dialektologii

Tatana Vykypelova (Speaker)
30 Nov 2006

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOtherCesko-nemecké jazykové vztahy

Tatana Vykypelova (Speaker)
16 Nov 2006

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Ceské výrazy v rakouské a vídenské nemcine

Tatana Vykypelova (Speaker)
15 Aug 2006

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Bratislavský lingvistický krúzek: základní údaje [Pressburger Linguistenkreis: die Grunddaten]

Tatana Vykypelova (Speaker)
19 Dec 2005

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Příběh českého f: k historii jednoho fonému [Die Geschichte des tschechischen f: Zur Historie eines Phonems]

Tatana Vykypelova (Contributor)
6 Nov 2005

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Přehled staročeského hláskosloví a morfologie [Übersicht der alttschechischen Lautlehre und Morphologie]

Tatana Vykypelova (Speaker)
18 Aug 2005

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Sprachkontakte im mitteleuropäischen Raum: Slawisch, Deutsch, Ungarisch.

Tatana Vykypelova (Speaker)
1 Aug 2005

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Sprachkontakte im mitteleuropäischen Raum: slawische und ungarische Entlehnungen im Deutschen.

Tatana Vykypelova (Speaker)
11 Jul 2005

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Krátké uvedení do studia staré cestiny. [Kurze Einleitung in das Studium des Alttschechischen]

Tatana Vykypelova (Speaker)
15 Aug 2004

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Department of Slavonic Studies

Spitalgasse 2, Hof 3 (Campus)
1090 Wien
Room: 2P-O1-23

T: +43-1-4277-42843

tatana.vykypelova@univie.ac.at