"Wojna na mapy", "wojna na słowa". Onomastyczne i międzykulturowe aspekty polityki językowej II Rzeczpospolitej w stosunku do mniejszości ukraińskiej w Galicji Wschodniej w okresie międzywojennym

Band 7

 

Katarzyna Hibel

LIT-Verlag
Berlin - Münster - London - Wien - Zürich 2014
ISBN: 978-3-643-50583-5

 

 

Galicja Wschodnia jako pogranicze przejściowe stała się w XIX i XX wieku areną konfliktu dwóch systemów kulturowych oraz dwóch projektów państwowych, polskiego i ukraińskiego, prowadzonego na płaszczyźnie symbolicznej, a w okresie późniejszym z bronią w ręku. Powstaniu obu nowoczesnych narodów towarzyszyła tendencja do ustanowienia własnej dominacji na terenach etnicznie mieszanych oraz dążenie do zmiany ich charakteru na monokulturowy i monojęzykowy. Wysiłkom tym towarzyszyły na pałszczyźnie symbolicznej walka na słowa oraz walka na mapy, których historią w regionie zajmuje się niniejsza monografia, powstała w ramach projektu austriackiego FWF Tysiąc lat historii języka ukraińskiego w Galicji.