"SERIÓZNE JAZYKOVÉ HRY" Prezentácia metodickej príručky

05.11.2021 16:28

Gastvortrag von Mgr. Adela Ismail Gabríková, PhD. und Mgr. Michaela Mošaťová, PhD. (Studia Academica Slovaca – centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratsilave)

 

Dienstag, 9. November 2021, 11:30 – 13:00 Uhr,
Seminarraum 4, Institut für Slawistik, Universität Wien

Beschränkte Teilnehmer:innenzahl bei Einhaltung der 2.5 G-Regel.
Anmeldung erforderlich!

Anmeldemöglichkeiten:

Mgr. Zuzana Omar Hargašová, PhD.
zuzana.omar.hargasova@univie.ac.at
Mag. Dr. Viera Wambach
viera.wambach@univie.ac.at