PhDr. Natalia Korina
Natalia Korina

Sprechstunde: Vereinbarung per E-Mail erforderlich.

Sommersemester 2023
480080 UE Fachdidaktische Übung - Übersetzungsübungen im Fremdsprachenunterricht
1 - 20 von 21

Византийская философия. / Korina, Natalia (Übersetzer*in); Zozuľak, Ján.

240 S. Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин. 2022. (Paradeigmata byzantina, Band 5).

Veröffentlichung: Sonstige VeröffentlichungÜbersetzung


Фразеология в междисциплинарных исследованиях. / Korina, Natalia.

in: Slavica, Band 51, 2022, S. 142–150.

Veröffentlichung: Beitrag in FachzeitschriftReviewPeer-Review


K OTÁZKE NACIOLEKTU A JEHO VPLYVU NA ŠPECIFIKÁ TERMINOLÓGIE A OSOBITOSTI JEJ PREKLADU. / Korina, Natalia; Wrede, Olga; Zamaletdinov, Radif.

in: Jazykovedný časopis, Band 72, Nr. 3, 01.12.2021, S. 787-807.

Veröffentlichung: Beitrag in FachzeitschriftArtikelPeer-Review


Картина мира словацкого толстовца Альберта Шкарвана. / Korina, Natalia.

Проблемы концептуализации действительности и моделирования языковой картины мира Х. Hrsg. / Т.В. Симашко. X. Aufl. 2021. S. 96–109.

Veröffentlichung: Beitrag in BuchBeitrag in Buch/SammelbandPeer-Review


Русский язык в системе высшего образования Австрии. / Korina, Natalia.

in: Vmeste, Band 21, Nr. 6, 2021, S. 22-23.

Veröffentlichung: Anderer Beitrag in PeriodikumZeitungs-/Magazinartikel


Význam denníkov A. Škarvana pre výskum multilingválnych kompetencií. / Korina, Natalia.

in: Slavica Nitriensia, Band 10, Nr. 2, 2021, S. 16-31.

Veröffentlichung: Beitrag in FachzeitschriftArtikelPeer-Review


Diachronie – Ethnos – Tradition: Studien zur slawischen Sprachgeschichte : Festgabe für Anna Kretschmer. / Grković-Major, Jasmina (Herausgeber*in); Korina, Natalia B. (Herausgeber*in); Newerkla, Stefan-Michael (Herausgeber*in); Poljakov, Fedor B. (Herausgeber*in); Tolstaja, Svetlana M. (Herausgeber*in).

Brno : Tribun EU, 2020. 376 S.

Veröffentlichung: BuchSammelbandPeer-Review


Zum Geleit. / Grković-Major, Jasmina; Korina, Natalia B.; Newerkla, Stefan-Michael; Poljakov, Fedor B.; Tolstaja, Svetlana M.

Diachronie – Ethnos – Tradition: Studien zur slawischen Sprachgeschichte: Festgabe für Anna Kretschmer. Hrsg. / Jasmina Grković-Major; Natalia B. Korina; Stefan Michael Newerkla; Fedor B. Poljakov; Svetlana M. Tolstaja. Brno : Tribun EU, 2020. S. ix-xi.

Veröffentlichung: Beitrag in BuchBeitrag in Buch/SammelbandPeer-ReviewЗначение диахронического и ареального подходов во фразеологической этимологии. / Korina, Natalia.

Diachronie - Ethnos - Tradition: Studien zur slawischen Sprachgeschichte. Hrsg. / Jasmina Grković-Major; Natalia Korina; Stefan Michael Newerkla; Fedor Poljakov; Svetlana Tolstaja. Brno, 2020. S. 89-101.

Veröffentlichung: Beitrag in BuchBeitrag in Buch/SammelbandPeer-Review


Тенденции возникновения фразеологических параллелей в славянских языках в диахронической перспективе. / Korina, Natalia.

Новое в русской и славянской фразеологии. Hrsg. / Alla Archangelskaja. 1. Aufl. Olomouc, 2020. S. 265-269.

Veröffentlichung: Beitrag in BuchBeitrag in Buch/SammelbandPeer-Review


Словацкий язык. / Korina, Natalia.

Введение в славянскую филологию. Hrsg. / Alla Kožinova. BGU, 2019. S. 176-192.

Veröffentlichung: Beitrag in BuchBeitrag in Buch/SammelbandPeer-Review


Аксиологическое значение зависти в словацко-русском сопоставлении. / Korina, Natalia.

Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowianów i ich sąsiadów: Jedność w różnorodności. Wokół słowiańskiej aksjosfery. Hrsg. / Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska; Dorota Pazio-Wlazłowska. Band 6 UMCS, 2019. S. 359-372.

Veröffentlichung: Beitrag in BuchBeitrag in Buch/SammelbandPeer-Review


Albert Škarvan. Denníky 1896 - 1926. / Korina, Natalia (Übersetzer*in); Maťovčík, Augustín (Herausgeber*in).

519 S. Slovenská národná knižnica. 2019.

Veröffentlichung: Sonstige VeröffentlichungÜbersetzung


Душа во фразеологии западных и восточных славян. / Korina, Natalia.

in: Slavica Nitriensia, Band 7, Nr. 2, 2018, S. 4-34.

Veröffentlichung: Beitrag in FachzeitschriftArtikelPeer-Review


Историко-этимологический экскурс в белорусскую фразеологию по корпусным данным. / Korina, Natalia.

Исследования русской и славянской фразеологии в диахронии и синхронии: Výzkum ruské a slovanské frazeologie v diachronii a synchronii. Hrsg. / Ludmila Stěpanova; Mariia Dobrova. Univerzita Palackého, 2018. S. 37-44.

Veröffentlichung: Beitrag in BuchBeitrag in Buch/SammelbandPeer-Review


Duša i serdce v russkich i slovackich tekstach po dannym sopostavitelnogo lingvokognitivnogo analiza. / Korina, Natalia.

Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej: Tom pierwszy.: Dusza w oczach świata.. Band 1 Warszawa, 2017. S. 195-215.

Veröffentlichung: Beitrag in BuchBeitrag in Buch/SammelbandPeer-Review


K voprosu o sovremennom sostojanii russkogo literaturnogo jazyka i naciolektach russkogo jazyka. / Korina, Natalia.

Historický a sociolingvistický kontext kodifikácií slovanských jazykov. Hrsg. / Juraj Glovňa. Bratislava : VEDA, 2017. S. 119-131.

Veröffentlichung: Beitrag in BuchBeitrag in Buch/SammelbandPeer-Review


Obce/swoje: miasto i wieś w języku i kulturze Białorusi. / Korina, Natalia.

Obce/swoje 2: miasto i wieś w kulturze Białorusi, Polski, Rosji, Ukrainy. Kraków, 2017. S. 222-228.

Veröffentlichung: Beitrag in BuchBeitrag in KonferenzbandPeer-Review


Práca v slovenskom jazykovom obraze sveta (výsledky dotazníkového prieskumu). / Korina, Natalia; Dudová, Katarína.

Nazwy wartości w językach europejskich: raport z badań empirycznych. Przemyśl, 2017. S. 200-210.

Veröffentlichung: Beitrag in BuchBeitrag in Buch/SammelbandPeer-Review


1 - 20 von 21
Natalia Korina
Institut für Slawistik
Institut für Slawistik
Postadresse: Spitalgasse 2-4, Hof 3, 1090 Wien
Österreich

Forschungsinteressen

Slawische Phraseologie, Ethnolinguistik, Multilinguismus und Sprachinterferenz, kognitive Linguistik, Psycholinguistik, Areallinguistik

Qualifikationen

Slawische Sprachen und Literaturen, Prof., Constantine the Philosopher University in Nitra

Datum der Bewilligung: 26 Nov. 2013

Slawistik - Slawische Sprachen, Privatdoz., Comenius University in Bratislava

Datum der Bewilligung: 25 März 2004

Translationswissenschaft - Belarussische Sprache und Kultur, PhDr., Matej Bel University

Datum der Bewilligung: 22 Mai 2003

Slawische Sprachen, Dr., National Academy of Sciences of the Republic of Belarus

1 Sep. 199330 Juni 1998

Datum der Bewilligung: 23 Juni 2000

Russische Sprache und Literatur, Belarussische Sprache und Literatur, Mag., Belarusian State University

1 Sep. 198822 Juni 1993

Datum der Bewilligung: 22 Juni 1993

Aktivitäten

Развитие образовательных, культурных и научных связей с соотечественниками, проживающими за рубежом

Natalia Korina (Teilnehmer*in)

17 Nov. 202118 Nov. 2021

Russisch in der universitären Sprachlehre in Österreich: Aktuelle Herausforderungen und Erfahrungen

Natalia Korina (Vortragende*r)

17 Nov. 2021

Проблемы концептуализации действительности и моделирования языковой картины мира

Natalia Korina (Teilnehmer*in)

28 Juni 202130 Juni 2021

I Międzynarodowy Kongres Etnolingwistyczny

Natalia Korina (Teilnehmer*in)

20 Juni 202124 Juni 2021

Славянский мир в третьем тысячелетии

Natalia Korina (Teilnehmer*in)

28 Mai 2021

Albert Škarvan und seine unikale Tagesbücher

Natalia Korina (Vortragende*r)

17 Jan. 2021

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk (Verlag)

Natalia Korina (Gutachter*in)

2021 → …

Palacký University Olomouc (UP)

Natalia Korina (Gastforscher*in)

29 Sep. 20191 Okt. 2019

13. Deutscher Slavistentag 2019

Natalia Korina (Teilnehmer*in)

24 Sep. 201926 Sep. 2019

XXV. Olomoucké dny rusistiky

Natalia Korina (Teilnehmer*in)

5 Sep. 20196 Sep. 2019

Biografický ústav Slovenskej národnej knižnice

Natalia Korina (Teilnehmer*in)

25 Apr. 2019

Slavofraz 2019

Natalia Korina (Teilnehmer*in)

12 Apr. 201913 Apr. 2019

Slavdom past and present - language, literature, culture

Natalia Korina (Teilnehmer*in)

4 Apr. 20195 Apr. 2019

Dissertationsprüfung und Dissertationsprojekt Präsentation (Veranstaltung)

Natalia Korina (Gutachter*in)

6 Feb. 2019

Institut für Slawistik (Organisation)

Natalia Korina (Mitglied)

2019 → …

Rossica Olomucensia (Fachzeitschrift)

Natalia Korina (Gutachter*in)

2019 → …

Studia Białorutenistyczne (Fachzeitschrift)

Natalia Korina (Gutachter*in)

2019 → …

Ruskí emigranti v medzivojnovom Československu

Natalia Korina (Teilnehmer*in)

3 Okt. 2018

Jedność w różnorodności. Wokół słowiańskiej aksjosfery.

Natalia Korina (Teilnehmer*in)

11 Sep. 2018

XXXVI. Meždunarodnyje Tolstovskije čtenija

Natalia Korina (Teilnehmer*in)

7 Sep. 201811 Sep. 2018

Univerzita Mateja Bela (Verlag)

Natalia Korina (Gutachter*in)

Sep. 2018Okt. 2018

Asociačný potenciál lexikálnych jednotiek (rusko-slovenský aspekt)

Natalia Korina (Vorsitz der Kommission)

26 Aug. 2018

XVI. Internationales Slavistisches Kongress

Natalia Korina (Teilnehmer*in)

20 Aug. 2018

Inauguration (Post Habilitation) - Doz. Dr. Zuzana Kováčová (Veranstaltung)

Natalia Korina (Gutachter*in)

Aug. 2018Sep. 2018

Inauguration (Post Habilitation) von Doz. Dr. Zuzana Kováčová

Natalia Korina (Gutachter*in)

Aug. 2018Okt. 2018

Jazykový obraz sveta emócií vo frazeológii

Natalia Korina (Gutachter*in)

Juli 2018Aug. 2018

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (Verlag)

Natalia Korina (Gutachter*in)

Mai 2018Juni 2018

Linguistic and cultural semantics in the Slavic languages

Natalia Korina (Teilnehmer*in)

12 Apr. 2018

Institut für Slawistik (Organisation)

Natalia Korina (Vorsitzende*r)

2018 → …

Institut für Slawistik (Organisation)

Natalia Korina (Mitglied)

2018 → …

Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí II.

Natalia Korina (Teilnehmer*in)

15 Nov. 2017

Text a diskurz v súvislostiach

Natalia Korina (Teilnehmer*in)

10 Nov. 2017

Aksjosfera duszy – dusza w aksjosferze

Natalia Korina (Teilnehmer*in)

19 Okt. 2017

Aksjosfera duszy – dusza w aksjosferze

Natalia Korina (Teilnehmer*in)

19 Okt. 2017

Jazyk a kultúra (Fachzeitschrift)

Natalia Korina (Gutachter*in)

2017 → …

Österreichische Gesellschaft für Slawistik (Externe Organisation)

Natalia Korina (Vorsitzende*r)

2017 → …

Slowakische Nationalbibliothek

Natalia Korina (Gastforscher*in)

20172019

Przegląd Wschodnioeuropejski (Zeitschrift)

Natalia Korina (Gutachter*in)

Sep. 2016 → …

Jazyk a kultúra (Zeitschrift)

Natalia Korina (Gutachter*in)

2016 → …

Jazykovedný časopis (Zeitschrift)

Natalia Korina (Gutachter*in)

2016 → …

Slavica Nitriensia (Zeitschrift)

Natalia Korina (Gutachter*in)

20162017

Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva Slovenskej republiky

Natalia Korina (Gastforscher*in)

1 Jan. 201531 Dez. 2017

Vestnik slavjanskich kultur (Zeitschrift)

Natalia Korina (Gutachter*in)

2015 → …

Jazyk a porozumenie v kognitívnej lingvistike

Natalia Korina (Mitglied der Kommission)

17 Mai 2013

Opera slavica: Slavistické rozhledy (Zeitschrift)

Natalia Korina (Gutachter*in)

20112016

Spolok slovenských spisovateľov (Externe Organisation)

Natalia Korina (Vorsitzende*r)

2005 → …

Slowakische Gesellschaft der Übersetzer der Fachliteratur (Externe Organisation)

Natalia Korina (Vorsitzende*r)

2002 → …

Lebenslauf

Studium:
1988–1993 - Studium an der Philologischen Fakultät der Belarussischen Staatsuniversität (BGU) Minsk. Abschluss: Magistra Artium in Russischer und Belarussischer Philologie, Lehrerin für Russische und Belarussische Sprachen und Literaturen.
1993–1998 - Promotionsstudium am Jakub-Kolas-Institut für Sprachwissenschaft, Bela-russische Akademie der Wissenschaften Minsk.
2000 - Promotion in Slawischer Sprachwissenschaft am Jakub-Kolas-Institut für Sprachwissenschaft der Belarussischen Akademie der Wissenschaften.
2003 - Verleihung des Titels einer PhDr. (Doktor der Philosophie) an der Matej-Bel-Universität Banská Bystrica (Slowakei) (Fachrichtung: Translationswissenschaft – Belarussische Sprache und Kultur).
2004 - Habilitation an der Comenius-Universität Bratislava (Fachrichtung: Slawistik – Slawische Sprachen).
2013 - Inauguration als Universitätsprofessorin (Fachrichtung: Slawische Sprachen und Literaturen) an der Konstantin-Philosoph-Universität Nitra.

Berufliche Tätigkeiten:
ab 09/2017 - Universitätsassistentin für ostslawische Sprachwissenschaft am Institut für Slawistik der Universität Wien.
2013–2019 - Universitätsprofessorin an der Konstantin-Philosoph-Universität Nitra (Slo-wakei) − z. Zt. dort Karenz wg. Beschäftigung in Österreich.
2006–2013 - Ao. Prof. an der Konstantin-Philosoph-Universität Nitra (Slowakei).
2005–2006 - Lehrbeauftragte an der St. Kyril-und-Metod-Universität Trnava (Slowakei).
1999–2007 - Senior Lecturer, seit 2004 ao. Prof. für Russische, Belarussische und Polnische Sprach- und Kulturwissenschaft an der Matej-Bel-Universität Banská Bystrica (Slowakei).
1998–1999 - Lektorin für Slowakisch und Polnisch an der Belarussischen Staatsuniversität Minsk.
1998–1999 - Wissenschaftliche Assistentin (prae-doc) am Jakub-Kolas-Institut für Sprach-wissenschaft, Belarussische Akademie der Wissenschaften Minsk.
1996–1997 - Lektorin für Polnisch an der Linguistischen Staatsuniversität Minsk.

Wissenschaftliche Mobilität (internationale Vernetzung)

a) Forschungsmobilität:
1997 - Forschungsaufenthalt am Institut für Slawistik der Slowakischen Akademie der Wissenschaften (Prof. Dr. Ján Doruľa).
2008 - Forschungsaufenthalt im Rahmen des Drittmittelprojektes der Tschechischen Akademie der Wissenschaften und des Instituts für Slawistik der Masaryk-Universität Brno, Blansko, Tschechien.
2009 - Forschungsaufenthalt zur Koordinierung der wissenschaftlichen Mitarbeit am VEGA-Drittmittelprojekt 1/0293/09 an der staatlichen Forschungsuniversität Belgorod, Russland.
2010 - Erasmus Staff Mobility am Institut für Slawistik der Universität zu Köln, Deutschland.
2011 - Forschungsaufenthalt zur Koordinierung der wissenschaftlichen Mitarbeit am VEGA-Drittmittelprojekt 1/0293/09 am Institut für Slawistik der Schlesischen Universität Katowice, Polen.
2013 - März, Spotkanie warsztatowe EUROJOS-VIII w ramach projektu badawczego Polskiej Akademii Nauk „Metody analizy językowego obrazu świata w kontekście badań porównawczych”, Puławy, Polen.
2014 - März, Spotkanie warsztatowe EUROJOS-IX w ramach projektu badawczego Polskiej Akademii Nauk „Metody analizy językowego obrazu świata w kontekście badań porównawczych”, Puławy, Polen.
2014 - November, Spotkanie warsztatowe EUROJOS-X w ramach projektu badawczego Polskiej Akademii Nauk „Metody analizy językowego obrazu świata w kontekście badań porównawczych”, Puławy, Polen
2015 - Oktober, EUROJOS-IX, Spotkanie podsumowujące projekt badawczy Polskiej Akademii Nauk „Metody analizy językowego obrazu świata w kontekście badań porównawczych”, Warschau, Polen.

b) Eingeladene Gastvorträge:
2002 - Gastvorträge zur Areallinguistik am Institut für Slawistik der Masaryk-Universität Brno, Tschechien
2005 - Gastvortrag Preklad cudzojazyčnej právnickej terminológie v slovensko-ruskej prekladateľskej praxi, Odborný prekladateľský seminár SSPOL “Tvorba a vy-užívanie prekladových, terminologických a výkladových slovníkov”, Budmerice, Slowakei
2007 - Gastvorträge zur Areallinguistik am Institut für Slawistik der Masaryk-Universität Brno, Tschechien
2012 - Gastvorträge zur kognitiven Linguistik am Institut für Slawistik der Masaryk-Universität Brno, Tschechien
2014 - Gastvortrag Актуальные процессы в современном русском языке, Institut für Slawistik der Universität Wien
2016 - Erasmus-Gastvorträge zur Lexikologie des Russischen am Institut für Slawistik der Palacky-Universität Olomouc, Tschechien
2019 - Gastvorträge zur Funktionalen Stilistik des Russischen am Institut für Slawistik der Palacky-Universität Olomouc, Tschechien

c) Eingeladene Plenarvorträge auf internationalen Tagungen:
2004 - 12.11.2004, Славацка-беларускія сувязі: агульнае і прыватнае, Medzinárodná vedecká konferencia “Slovensko-bieloruské vzťahy”, Matej-Bel-Universität Banská Bystrica, Slowakei
2006 - 21.09.2006, Эквивалентность и целостность в художественном переводе, Medzinárodná vedecká konferencia “Hľadanie ekvivalentnosti III.”, Universität Prešov, Slowakei
2008 - 16.06.2008, Kształcenie tłumaczy ustnych i pisemnych w zakresie języków słowiańskich na uniwersytetach słowackich, Konferencja międzynarodowa “Dialog po sąsiedzku – kultura i języki słowiańskie we współczesnym świecie”, Universität Warschau, Polen
2012 - 11.09.2012, Универсальное и индивидуальное в русской и словацкой лингвокультурах, Medzinárodná vedecká konferencia “Hľadanie ekvivalentnosti VI.”, Universität Prešov, Slowakei
2014 - 07.05.2014, Порядок и хаос: к вопросу об использовании когнитивной методологии в лингвистических исследованиях, II Международная научная конференция «Язык и метод: русский язык в лингвистических исследованиях века», Jagiellonen-Universität Krakau, Polen
2015 - 16.06.2015, Interdisciplinárne presahy lingvistiky a ich opodstatnenie, Medzinárodná vedecká konferencia “Slovenčina v kontexte slovanských a neslovanských jazykov”, Konstantin-Philosoph-Universität Nitra, Slowakei
2015 - 15.12.2015, Национальные ценности и проблема национальной идентичности в словацкой и белорусской образовательных системах, XIII Международная ассамблея ректоров славянских университетов и духовных учебных заведений, Staatliche Akademie der slawischen Kultur, Moskau, Russland
2016 - 21.10.2016, Białoruskie miasto, białoruska wieś: język białoruski, rosyjski, językowa hybryda – trasianka – którędy przebiegają linie podziałów i o czym nam mówią?, Międzynarodowa konferencja naukowa “Obce/swoje: Miasto i wieś w literaturze i kulturze Białorusi, Polski, Rosji, Ukrainy”, Jagiellonen-Universität Krakau, Museum der Stadt Krakau, Polen
2018 - 10.09.2018, Интерпретация толстовской философии в дневниках словацкого толстовца Альберта Шкарвана, XXXVI Международные Толстовские чтения «Наследие Л. Н. Толстого в парадигмах современной гуманитарной науки», Lev-Tolstoj-Universität Tula, Russland
2019 - 04.04.2019, Проблемы перевода с/на близкородственные (славянские) языки, IV Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa “Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura”, Universität Wrocław, Polen

2005 wurde mir Medaille des Slowakischen Schriftstellerverbandes für den außergewöhnlichen Beitrag zur slowakisch-russischen und slowakisch-belarussischen interkulturellen Beziehungen verliehen.

Weitere berufliche Aktivitäten:
•Mitgliedschaft in der internationalen wissenschaftlichen Organisationen
•Mitgliedschaft in der Habilitations- und Promotionsraten in der Slowakei und Tschechien
•Herausgeberschaft bzw. Redaktionsarbeit bei fachbezogenen wissenschaftlichen Publikationen
•Organisation von wissenschaftlichen Veranstaltungen (auch hauptverantwortlich) (Konferenzen, Workshops usw.)
•Mitgliedschaft in der Redaktionskomitees der Fachzeitschriften in Russland, Polen und Slowakei
•(Ko)Autorin mehrerer Lehrwerke für Slawische Sprach- und Kulturwissenschaft


Russisch in der universitären Sprachlehre in Österreich: Aktuelle Herausforderungen und Erfahrungen

Natalia Korina (Vortragende*r)

17 Nov. 2021

Aktivität: VorträgeVortragScience to Public


Albert Škarvan und seine unikale Tagesbücher

Natalia Korina (Vortragende*r)

17 Jan. 2021

Aktivität: VorträgeVortragScience to Science


Institut für Slawistik

Spitalgasse 2, Hof 3 (Campus)
1090 Wien

natalia.korina@univie.ac.at