Ass.-Prof. Mag. Dr. Gertraude Zand
Sommersemester 2019
480124 KO Literatur der Normalisierung (1969-1989) - Literatur- und kulturwissenschaftliches Konversatorium
Sommersemester 2018
480124 KO Karel Capek - Journalist, Utopist, Satiriker - Literatur- und kulturwissenschaftliches Konversatorium: Tschechisch, Slowakisch
Newerkla, S-M & Zand, G 2018, Tabula gratulatoria. in G Zand & SM Newerkla (Hrsg.), Jezuitská kultura v českých zemích / Jesuitische Kultur in den böhmischen Ländern. Host, Brno, S. 13-15.

Newerkla, S-M & Zand, G 2018, Úvodem. in G Zand & SM Newerkla (Hrsg.), Jezuitská kultura v českých zemích / Jesuitische Kultur in den böhmischen Ländern. Host, Brno, S. 9-9.

Newerkla, S-M & Zand, G 2018, Zum Geleit. in G Zand & SM Newerkla (Hrsg.), Jezuitská kultura v českých zemích / Jesuitische Kultur in den böhmischen Ländern. Host, Brno, S. 11-11.

Zand, G 2018, Funkce němčiny v básnickém díle Egona Bondyho čtyřicátých a padesátých let. in P Kužel (Hrsg.), Myšlení a tvorba Egona Bondyho. Filosofia, Praha, S. 395-407.


Zand, G 2018, Mezi svědectvím a halucinací: Listy z vyhnanství Egona Hostovského. in V Vaněk & J Wiendl (Hrsg.), Egon Hostovský: Literární dobrodružství českého židovského spisovatele ve 20. století. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha, S. 51-56.

Zand, G 2018, Projektion und Fiktion: Jiří Šotolas Roman Tovaryšstvo Ježíšovo. in G Zand & S Newerkla (Hrsg.), Jesuitische Kultur in den böhmischen Ländern. Host, Brno, S. 419-433.

Zand, G 2017, Die „alt-neue“ Welt nach der „Explosion der Zeit“ 1989 in Jáchym Topols Roman Die Schwester. in A Krauze-Olejniczak & S Piontek (Hrsg.), Die ,Wende‘ von 1989 und ihre Spuren in den Literaturen Mittelosteuropas. Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main, S. 213-222.Zand, G 2016, K recepci Haškova Švejka v Rakousku. in J Hrabal (Hrsg.), Švejk ve střední Evropě. Univerzita Palackého, Olomouc, S. 99-106.

Zand, G 2015, Jáchym Topol - cestou na Východ. in J Hrabal (Hrsg.), Fenomén cestopisu v literatuře a umění střední Evropy. Univerzita Palackého, Olomouc, S. 302-209.

Zand, G 2015, Jáchym Topols Cesta do Bugulmy. in J Doschek & S Simonek (Hrsg.), Slawische Popkultur. Polnische Akademie der Wissenschaften - Wissenschaftliches Zentrum in Wien, Wien, S. 103-111.

Zand, G 2015, Spor názorů a forem: Nad Čapkovou Matkou. in V Schmarc (Hrsg.), Obraz válek a konfliktů. Nakladatelství Akropolis, Prag, S. 102-107.Zand, G 2014, "Wende" und "Underground" im 19. Jahrhundert: Das Jahr 1848 und ein Notizheft von Božena Němcová. in M Dózsai, A Kliems & D Poláková (Hrsg.), Unter der Stadt: Subversive Ästhetiken in Ostmitteleuropa. Böhlau Verlag, Köln - Weimar - Wien, S. 27-40.Zand, G 2013, "Výbuch času" 1989: Jáchym Topol a staronový svět jeho románu Sestra. in I Říha (Hrsg.), Otevřené rány: Vybrané studie o díle Jáchyma Topola. Torst, Prag, S. 23-30.

Zand, G 2012, Božena Němcovás Wien. in SM Newerkla, H Sodeyfi & J Villnow-Komárková (Hrsg.), Miscellanea Vindobonensia Bohemica: In Erinnerung an den 200. Todestag von Josef Valentin Zlobický. 1 Aufl., Bohemoslavica abscondita, Bd. 1, Holzhausen, Wien, S. 138-145.

Zand, G 2012, Dvojí odcizení: Písně Dášy Vokaté z českého undergroundu a z vídeňského exilu. in Z Zemanová & L Pořízková (Hrsg.), Cizinec - vyhnanec - přistěhovalec. 1 Aufl., Univerzita Palackého, Olomouc, S. 299-305.

Zand, G 2012, Modelování čtenáře v díle Milana Kundery: Na příkladu románu Nesnesetilná lehkost bytí. in B Fořt, J Kudrnáč & P Kyloušek (Hrsg.), Milan Kundera: Aneb Co zmůže literatura?. Host, Brno, S. 89-95.

Zand, G 2012, Zkrocení zlé krajiny: Puszta Josefa Knapa. in J Malura & M Tomášek (Hrsg.), Krajina: Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Ostravská univerzita, Ostrava, S. 275-281.Zand, G 2011, Pavel Eisner als slowakisch-deutscher Literaturvermittler. in I Koeltzsch, M Kuklová & M Wögerbauer (Hrsg.), Übersetzer zwischen den Kulturen: Der Prager Publizist Paul/Pavel Eisner. Böhlau Verlag, Köln - Weimar - Wien, S. 161.

Zand, G 2010, 'Jan Ohéral a Božena Němcová' Casopis Matice Moravske, Jg. 129, Nr. Supplementum 2, S. 127-134.

Zand, G 2010, Membra disiecta: Jinakost v denících Jana Zábrany. in L Jungmannová (Hrsg.), Česká literatura rozhraní a okraje. Nakladatelství Akropolis, Praha, S. 391-397.


Zand, G 2009, Erste kirchenslavische Wenzelslegende. in HL Arnold (Hrsg.), Kindlers Literatur Lexikon. 3 Aufl., Bd. 5, J. B. Metzler, Stuttgart - Weimar.


Zand, G 2009, Jiří Gruša: Dotazník aneb Modlitba za jedno město a přítele. in HL Arnold (Hrsg.), Kindlers Literatur Lexikon. 3 Aufl., Bd. 6, J. B. Metzler, Stuttgart - Weimar.

Zand, G 2009, Josef Škvorecký: Zbabělci. in HL Arnold (Hrsg.), Kindlers Literatur Lexikon. 3 Aufl., Bd. 15, J. B. Metzler, Stuttgart - Weimar.

Zand, G 2009, Josef Topol: Konec masopustu. in HL Arnold (Hrsg.), Kindlers Literatur Lexikon. 3 Aufl., Bd. 16, J. B. Metzler, Stuttgart - Weimar.


Zand, G 2009, Ludvík Aškenazy: Dětské etudy. in HL Arnold (Hrsg.), Kindlers Literatur Lexikon. 3 Aufl., Bd. 1, J. B. Metzler, Stuttgart - Weimar.

Zand, G 2009, Mastičkář. in HL Arnold (Hrsg.), Kindlers Literatur Lexikon. 3 Aufl., Bd. 11, J. B. Metzler, Stuttgart - Weimar.

Zand, G 2009, Pavel Eisner jako slovensko-německý literární prostředník. in V Dudková, K Kaiserová & V Petrbok (Hrsg.), Na rozhraní kultur: Případ Paul/Pavel Eisner. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem, S. 39-51.

Zand, G 2009, Pavel Vilikovský: Eskalácia citu. in HL Arnold (Hrsg.), Kindlers Literatur Lexikon. 3 Aufl., Bd. 17, J. B. Metzler, Stuttgart - Weimar.

Zand, G 2009, Zweite kirchenslavische Wenzelslegende. in HL Arnold (Hrsg.), Kindlers Literatur Lexikon. 3 Aufl., Bd. 17, J. B. Metzler, Stuttgart - Weimar.

Zand, G 2007, Tschechische Ansätze zu einer mitteleuropäischen Poetik des Leidens. in PA Bílek & T Dimter (Hrsg.), Krajina bez vlastností / Landschaft ohne Eigenschaften: Literatura a střední Evropa / Literatur und Mitteleuropa. Gutenberg, Praha, S. 38-49.

Zand, G 2006, "Auf dem Traktor sitz' ich ...": Dekonstruktion der stalinistischen Mythologie nach Egon Bondy. in A Kliems, U Raßloff & P Zajac (Hrsg.), Sozialistischer Realismus: Lyrik des 20. Jahrhunderts in Ost-Mittel-Europa II. Frank & Timme, Berlin, S. 493-511.

Zand, G 2006, Moderní revue. in S Simonek (Hrsg.), Die Wiener Moderne in slawischen Periodika der Jahrhundertwende. Peter Lang, Bern - Berlin - Bruxelles - Frankfurt am Main - New York - Oxford - Wien, S. 161-180.

Zand, G 2006, Výpověď z krize: Poslední dopisy Boženy Němcové. in K Piorecký (Hrsg.), Božena Němcová a její Babička. Ústav pro Českou literaturu Akademie věd České republiky, Praha, S. 197-204.Zand, G 2004, Václav Řezáčs Nástup: Ein tschechischer Kolonialroman. in G Zand & J Holý (Hrsg.), Vertreibung, Aussiedlung, Transfer im Kontext der tschechischen Literatur / Vyhnání, odsun, transfer v kontextu české literatury. Host, Brno, S. 88-97.
Zand, G 2002, Obrázky z Demlova Slovenska. in I Pospíšil & M Zelenka (Hrsg.), Literatury v kontaktech / Literatúry v kontaktoch: Jazyk, literatura, kultura / Jazyk, literatúra, kultura. Masarykova Univerzita, Brno, S. 98-106.Zand, G 2001, "Výbuch času" 1989: Jáchym Topol a staronový svět jeho románu Sestra. in D Vojtěch (Hrsg.), Česká literatura na konci tisíciletí II.: Příspěvky z 2. kongresu světové literárněvědné bohemistiky. Ústav pro Českou literaturu Akademie věd České republiky, Praha, S. 793-800.Zand, G 2000, 'Jan Pilař, Underground' Česká literatura, Jg. 48, Nr. 4, S. 444-447.

Zand, G 1999, Karel Šiktanc: Ein "barocker" Dichter der Gegenwart. in G Zand & J Holý (Hrsg.), Tschechisches Barock / České baroko: Sprache, Literatur, Kultur / Jazyk, literatura, kultura. Peter Lang, Frankfurt am Main - Berlin -Bern - New York - Paris - Wien 1999, S. 295-306.

Zand, G 1999, Pierwsza Wojna Światowa jako „hospodská historka“: Večery na slamníku Jaromíra Johna. in E Łoch & K Stępnik (Hrsg.), Pierwsza Wojna Światowa w literaturze polskiej i obcej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, S. 317-324.

Zand, G 1999, Sigmund Freud a česká literatura: Pár slov též o Bohumilu Hrabalovi. in K Paulík (Hrsg.), Sigmund Freud: Poselství a inspirace. Ostravská univerzita, Ostrava, S. 73-80.

Zand, G & Holy, J (Hrsg.) 1999, Tschechisches Barock / České baroko: Sprache, Literatur, Kultur / Jazyk, literatura, kultura. Peter Lang, Frankfurt am Main - Berlin - Bern - New York - Paris - Wien.
Zand, G 1998, Lunenie jako slovenské snění: Ivan Kadlečík, Ludvík Vaculík a česko-slovenské literární vztahy. in I Pospíšil (Hrsg.), Brněnská slovakistika a česko-slovenské vztahy. 1 Aufl., Masarykova Univerzita, Brno, S. 142-153.


Zand, G 1998, Totaler Realismus und Peinliche Poesie: Tschechische Untergrund-Literatur 1948-1953. Peter Lang, Frankfurt am Main - Berlin - Bern - New York - Paris - Wien.Adressat Prag - Milena Jesenskás Wiener Feuilletons

Zand, G. (VortragendeR)
22 Sep 2018

Aktivität: VorträgeVortragScience to Science


Mezi svědectvím a halucinací. Listy z vyhnanství Egona Hostovského

Zand, G. (VortragendeR)
20 Apr 2018

Aktivität: VorträgeVortragScience to Science
Mythos Krejcarová. (Re-)Konstruktion und (Re-)Lektüre

Zand, G. (VortragendeR)
28 Okt 2016

Aktivität: VorträgeVortragScience to Science


Super-Sex-Dadaismus! Zur Epigrammatik der Edice Půlnoc

Zand, G. (VortragendeR)
16 Sep 2016

Aktivität: VorträgeVortragAndere


Die Bedeutung des Unterirdischen im Werk von Jáchym Topol

Zand, G. (VortragendeR)
6 Jun 2016

Aktivität: VorträgeVortragAndere


Hrabalovy kočky

Zand, G. (VortragendeR)
29 Mär 2016

Aktivität: VorträgeVortragAndere


Funkce němčiny v básnickém díle Egona Bondyho 40. a 50. let

Zand, G. (VortragendeR)
18 Nov 2015

Aktivität: VorträgeVortragAndere


Kritika zbraní - úvaha nad Čapkovou Matkou

Zand, G. (VortragendeR)
30 Jun 2015

Aktivität: VorträgeVortragAndere


Pose, Schatten, Spiegelbild. Körper-Präsentationen in der Lyrik von J. H. Krchovský

Zand, G. (VortragendeR)
25 Apr 2015

Aktivität: VorträgeVortragAndere


K recepci Haškova Švejka v Rakousku

Zand, G. (VortragendeR)
25 Mär 2015

Aktivität: VorträgeVortragAndereVom Verschwinden der authentischen Gattungen aus der tschechischen Literatur nach 1989

Zand, G. (VortragendeR)
30 Nov 2014

Aktivität: VorträgeVortragAndere


Poetika utrpení - samomluvy, deníkové záznamy a dopisy nikomu v české literatuře

Zand, G. (VortragendeR)
30 Mai 2014

Aktivität: VorträgeVortragAndere


Jáchym Topol - cestou na východ

Zand, G. (VortragendeR)
26 Mär 2014

Aktivität: VorträgeVortragAndere


Neoficiální česká literatura 50. let

Zand, G. (VortragendeR)
6 Dez 2013

Aktivität: VorträgeVortragAndere


Ivan Martin Jirous a český literární underground

Zand, G. (VortragendeR)
8 Mai 2013

Aktivität: VorträgeVortragAndere


Jáchym Topols Cesta do Bugulmy

Zand, G. (VortragendeR)
12 Apr 2013

Aktivität: VorträgeVortragAndere


Dobytí krajiny - česká kolonizace na Podkarpatské Rusi

Zand, G. (VortragendeR)
6 Sep 2012

Aktivität: VorträgeVortragAndere


Institut für Slawistik

Spitalgasse 2, Hof 3 (Campus)
1090 Wien
Zimmer: 2P-Z1-15

T: +43-1-4277-42862
F: +43-1-4277-842862

gertraude.zand@univie.ac.at