Jezuitská kultura v českých zemích | Jesuitische Kultur in den böhmischen Ländern.

28.11.2018

Editoři Gertraude Zand, Stefan M. Newerkla

Gertraude Zand – Stefan Michael Newerkla (eds.): Jezuitská kultura v českých zemích | Jesuitische Kultur in den böhmischen Ländern. Host, Brno 2018. 472 S.
(ISBN 978-80-7577-698-3 | print).

O knize | über das Buch:
Kniha se zabývá působením a vlivem jezuitského řádu v českých zemích. Různorodé tematické a metodologické přístupy přinášejí nové perspektivy filologické, literárněvědné a kulturněhistorické. Jednotícím prvkem všech studií je věcný pohled na dané téma, nepodléhající dlouholeté ideologicky podložené debatě o Tovaryšstvu Ježíšovu. Autoři a autorky jsou přední zástupci české, německé a rakouské bohemistiky a kulturních věd.

Wirken und Einfluss des Jesuitenordens in den böhmischen Ländern stehen im Zentrum dieses Buches. Vielfältige inhaltliche und methodologische Zugänge eröffnen neue Perspektiven in philologischer, literaturwissenschaftlicher und kulturhistorischer Hinsicht. Gemeinsam ist allen Beiträgen ein sachlicher Umgang mit dem Thema, der sich von der lange Zeit ideologisch geprägten Diskussion um den Jesuitenorden abhebt. Die Autoren und Autorinnen sind führende Vertreter der tschechischen, deutschen und österreichischen Bohemistik und Kulturwissenschaft.

Obsah | Inhalt (PDF)

Objednávky | Bestellungen