Česká literatura v německých překladech (1989–2020). Tschechische Literatur in deutscher Übersetzung (1989–2020)

20.01.2023

Anne Hultsch, Lenka Pokorná Korytarová, Tomáš Kubíček

Anne Hultsch – Lenka Pokorná Korytarová – Tomáš Kubíček:

Česká literatura v německých překladech (1989–2020). Tschechische Literatur in deutscher Übersetzung (1989–2020) (= Edice Česká literatura v překladech, sv. 4). Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2022. 735 S. ISBN 978-80-7051-321-7 (gebunden).

Zum Inhalt:

 • Tomáš Kubíček: Úvodem — Fénixové a ptáčníci české literatury v německých překladech
  Tomáš Kubíček: Zur Einführung — Phönixe und Vogelhändler der tschechischen Literatur in deutscher Übersetzung
 • Anne Hultsch: Kdo už zná Česko? Nebo českou literaturu? Pohled na třicet let české literatury v německojazyčných překladech (1989–2019)
  Anne Hultsch: Wer kennt schon Böhmen? Oder die tschechische Literatur? Ein Blick auf dreißig Jahre tschechischer Literatur in deutschsprachigen Übertragungen (1989–2019)
 • Lenka Pokorná Korytarová: Překlady knih české literatury z let 1989–2020 do němčiny
  Lenka Pokorná Korytarová: Übersetzungen von Büchern tschechischer Literatur von 1989–2020 ins Deutsche
 • Bibliografie české literatury v německých překladech
  Bibliografie tschechischer Literatur in deutscher Übersetzung
 • Přehled českých autorů a jejich děl vydaných v němčině v letech 1989–2020
  Übersicht tschechischer Autor/innen und ihrer auf Deutsch erschienenen Werke 1989–2020
 • Přehled německých antologií s texty českých autorů
  Übersicht deutscher Anthologien mit Texten von tschechischen Autor/innen
 • Doplňující odborná literatura k bibliografii české literatury v německých překladech (1989–2020)
  Ergänzende Sekundärliteratur zur Bibliografie tschechischer Literatur in deutscher Übersetzung (1989–2020)
 • Jmenný rejstřík
  Namensregister
 • Summary
 • Autoři studií
  Autor/innen der Studien

Weitere Informationen und Bestellungen:
https://www.mzk.cz/ceska-literatura-v-nemeckych-prekladech

Zum Download:
https://www.mzk.cz/sites/mzk.cz/files/souboryMZK/publikace/bibliografie_nemcina_nahled.pdf