Mgr. Marketa Schürz Pochylova, PhD


Schürz Pochylova, M 2016, Maďarská a česká kompozita a jejich ekvivalenty. in O Fedoszov (ed.), Od počátků k současnosti (1955-2015): 60 let BOHEMISTIKY na ELTE. ELTE BTK, Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 285ff.


Schürz Pochylova, M 2016, Vícekomponentová kompozita. in XXIV. kolokvium mladých jazykovedcov. Praha.


Schürz Pochylova, M 2008, Slovotvorná motivace a strukturní ekvivalenty u českých a maďarských kompozit. in Jazyková interakce a jazykové rozhraní a strategie Cutting–edge. Olomouc, pp. 222 - 226.

Department of Slavonic Studies

Spitalgasse 2, Hof 3 (Campus)
1090 Wien
Room: 2P-EG-21

T: +43-1-4277-42806

marketa.schuerz.pochylova@univie.ac.at