Ass.-Prof. Mag. Dr. Gertraude Zand
Zand, G 2019, Die Bedeutung des Unterirdischen im Werk von Jáchym Topol. in A Höllwerth, U Knoll & H Ulbrechtová (eds), „Kontaminierte Landschaften“. Mitteleuropa inmitten von Krieg und Totalitarismus: Eine exemplarische Bestandsaufnahme anhand von literarischen Texten. Berlin, pp. 191-197.

Newerkla, S-M & Zand, G 2018, Tabula gratulatoria. in G Zand & SM Newerkla (eds), Jezuitská kultura v českých zemích / Jesuitische Kultur in den böhmischen Ländern. Host, Brno, pp. 13-15.

Newerkla, S-M & Zand, G 2018, Úvodem. in G Zand & SM Newerkla (eds), Jezuitská kultura v českých zemích / Jesuitische Kultur in den böhmischen Ländern. Host, Brno, pp. 9-9.

Newerkla, S-M & Zand, G 2018, Zum Geleit. in G Zand & SM Newerkla (eds), Jezuitská kultura v českých zemích / Jesuitische Kultur in den böhmischen Ländern. Host, Brno, pp. 11-11.

Zand, G 2018, Funkce němčiny v básnickém díle Egona Bondyho čtyřicátých a padesátých let. in P Kužel (ed.), Myšlení a tvorba Egona Bondyho. Filosofia, Praha, pp. 395-407.


Zand, G 2018, Mezi svědectvím a halucinací: Listy z vyhnanství Egona Hostovského. in V Vaněk & J Wiendl (eds), Egon Hostovský: Literární dobrodružství českého židovského spisovatele ve 20. století. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha, pp. 51-56.

Zand, G 2018, Projektion und Fiktion: Jiří Šotolas Roman Tovaryšstvo Ježíšovo. in G Zand & S Newerkla (eds), Jesuitische Kultur in den böhmischen Ländern. Host, Brno, pp. 419-433.

Zand, G 2017, Die „alt-neue“ Welt nach der „Explosion der Zeit“ 1989 in Jáchym Topols Roman Die Schwester. in A Krauze-Olejniczak & S Piontek (eds), Die ,Wende‘ von 1989 und ihre Spuren in den Literaturen Mittelosteuropas. Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main, pp. 213-222.Zand, G 2016, K recepci Haškova Švejka v Rakousku. in J Hrabal (ed.), Švejk ve střední Evropě. Univerzita Palackého, Olomouc, pp. 99-106.

Zand, G 2015, Jáchym Topol - cestou na Východ. in J Hrabal (ed.), Fenomén cestopisu v literatuře a umění střední Evropy. Univerzita Palackého, Olomouc, pp. 302-209.

Zand, G 2015, Jáchym Topols Cesta do Bugulmy. in J Doschek & S Simonek (eds), Slawische Popkultur. Polnische Akademie der Wissenschaften - Wissenschaftliches Zentrum in Wien, Wien, pp. 103-111.

Zand, G 2015, Spor názorů a forem: Nad Čapkovou Matkou. in V Schmarc (ed.), Obraz válek a konfliktů. Nakladatelství Akropolis, Prag, pp. 102-107.Zand, G 2014, "Wende" und "Underground" im 19. Jahrhundert: Das Jahr 1848 und ein Notizheft von Božena Němcová. in M Dózsai, A Kliems & D Poláková (eds), Unter der Stadt: Subversive Ästhetiken in Ostmitteleuropa. Böhlau Verlag, Köln - Weimar - Wien, pp. 27-40.


Zand, G (ed.) 2013, Jan Malura, Tschechische Literatur des Mittelalters. Facultas Verlags- und Buchhandels AG, Wien.

Zand, G 2013, "Výbuch času" 1989: Jáchym Topol a staronový svět jeho románu Sestra. in I Říha (ed.), Otevřené rány: Vybrané studie o díle Jáchyma Topola. Torst, Prag, pp. 23-30.

Zand, G 2012, Božena Němcovás Wien. in SM Newerkla, H Sodeyfi & J Villnow-Komárková (eds), Miscellanea Vindobonensia Bohemica: In Erinnerung an den 200. Todestag von Josef Valentin Zlobický. 1 edn, Bohemoslavica abscondita, vol. 1, Holzhausen, Wien, pp. 138-145.

Zand, G 2012, Dvojí odcizení: Písně Dášy Vokaté z českého undergroundu a z vídeňského exilu. in Z Zemanová & L Pořízková (eds), Cizinec - vyhnanec - přistěhovalec. 1 edn, Univerzita Palackého, Olomouc, pp. 299-305.

Zand, G 2012, Modelování čtenáře v díle Milana Kundery: Na příkladu románu Nesnesetilná lehkost bytí. in B Fořt, J Kudrnáč & P Kyloušek (eds), Milan Kundera: Aneb Co zmůže literatura?. Host, Brno, pp. 89-95.

Zand, G 2012, Zkrocení zlé krajiny: Puszta Josefa Knapa. in J Malura & M Tomášek (eds), Krajina: Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Ostravská univerzita, Ostrava, pp. 275-281.Zand, G 2011, Pavel Eisner als slowakisch-deutscher Literaturvermittler. in I Koeltzsch, M Kuklová & M Wögerbauer (eds), Übersetzer zwischen den Kulturen: Der Prager Publizist Paul/Pavel Eisner. Böhlau Verlag, Köln - Weimar - Wien, pp. 161.

Zand, G 2010, 'Jan Ohéral a Božena Němcová', Casopis Matice Moravske, vol. 129, no. Supplementum 2, pp. 127-134.

Zand, G 2010, Membra disiecta: Jinakost v denících Jana Zábrany. in L Jungmannová (ed.), Česká literatura rozhraní a okraje. Nakladatelství Akropolis, Praha, pp. 391-397.


Zand, G 2009, Erste kirchenslavische Wenzelslegende. in HL Arnold (ed.), Kindlers Literatur Lexikon. 3 edn, vol. 5, J. B. Metzler, Stuttgart - Weimar.


Zand, G 2009, Jiří Gruša: Dotazník aneb Modlitba za jedno město a přítele. in HL Arnold (ed.), Kindlers Literatur Lexikon. 3 edn, vol. 6, J. B. Metzler, Stuttgart - Weimar.

Zand, G 2009, Josef Škvorecký: Zbabělci. in HL Arnold (ed.), Kindlers Literatur Lexikon. 3 edn, vol. 15, J. B. Metzler, Stuttgart - Weimar.

Zand, G 2009, Josef Topol: Konec masopustu. in HL Arnold (ed.), Kindlers Literatur Lexikon. 3 edn, vol. 16, J. B. Metzler, Stuttgart - Weimar.


Zand, G 2009, Ludvík Aškenazy: Dětské etudy. in HL Arnold (ed.), Kindlers Literatur Lexikon. 3 edn, vol. 1, J. B. Metzler, Stuttgart - Weimar.

Zand, G 2009, Mastičkář. in HL Arnold (ed.), Kindlers Literatur Lexikon. 3 edn, vol. 11, J. B. Metzler, Stuttgart - Weimar.

Zand, G 2009, Pavel Eisner jako slovensko-německý literární prostředník. in V Dudková, K Kaiserová & V Petrbok (eds), Na rozhraní kultur: Případ Paul/Pavel Eisner. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem, pp. 39-51.

Zand, G 2009, Pavel Vilikovský: Eskalácia citu. in HL Arnold (ed.), Kindlers Literatur Lexikon. 3 edn, vol. 17, J. B. Metzler, Stuttgart - Weimar.

Zand, G 2009, Zweite kirchenslavische Wenzelslegende. in HL Arnold (ed.), Kindlers Literatur Lexikon. 3 edn, vol. 17, J. B. Metzler, Stuttgart - Weimar.

Zand, G 2007, Tschechische Ansätze zu einer mitteleuropäischen Poetik des Leidens. in PA Bílek & T Dimter (eds), Krajina bez vlastností / Landschaft ohne Eigenschaften: Literatura a střední Evropa / Literatur und Mitteleuropa. Gutenberg, Praha, pp. 38-49.

Zand, G 2006, "Auf dem Traktor sitz' ich ...": Dekonstruktion der stalinistischen Mythologie nach Egon Bondy. in A Kliems, U Raßloff & P Zajac (eds), Sozialistischer Realismus: Lyrik des 20. Jahrhunderts in Ost-Mittel-Europa II. Frank & Timme, Berlin, pp. 493-511.

Zand, G 2006, Moderní revue. in S Simonek (ed.), Die Wiener Moderne in slawischen Periodika der Jahrhundertwende. Peter Lang, Bern - Berlin - Bruxelles - Frankfurt am Main - New York - Oxford - Wien, pp. 161-180.

Zand, G 2006, Výpověď z krize: Poslední dopisy Boženy Němcové. in K Piorecký (ed.), Božena Němcová a její Babička. Ústav pro Českou literaturu Akademie věd České republiky, Praha, pp. 197-204.Zand, G 2004, Václav Řezáčs Nástup: Ein tschechischer Kolonialroman. in G Zand & J Holý (eds), Vertreibung, Aussiedlung, Transfer im Kontext der tschechischen Literatur / Vyhnání, odsun, transfer v kontextu české literatury. Host, Brno, pp. 88-97.
Zand, G 2002, Obrázky z Demlova Slovenska. in I Pospíšil & M Zelenka (eds), Literatury v kontaktech / Literatúry v kontaktoch: Jazyk, literatura, kultura / Jazyk, literatúra, kultura. Masarykova Univerzita, Brno, pp. 98-106.Zand, G 2001, "Výbuch času" 1989: Jáchym Topol a staronový svět jeho románu Sestra. in D Vojtěch (ed.), Česká literatura na konci tisíciletí II.: Příspěvky z 2. kongresu světové literárněvědné bohemistiky. Ústav pro Českou literaturu Akademie věd České republiky, Praha, pp. 793-800.Zand, G 2000, 'Jan Pilař, Underground' Česká literatura, vol. 48, no. 4, pp. 444-447.

Zand, G 1999, Karel Šiktanc: Ein "barocker" Dichter der Gegenwart. in G Zand & J Holý (eds), Tschechisches Barock / České baroko: Sprache, Literatur, Kultur / Jazyk, literatura, kultura. Peter Lang, Frankfurt am Main - Berlin -Bern - New York - Paris - Wien 1999, pp. 295-306.

Zand, G 1999, Pierwsza Wojna Światowa jako „hospodská historka“: Večery na slamníku Jaromíra Johna. in E Łoch & K Stępnik (eds), Pierwsza Wojna Światowa w literaturze polskiej i obcej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, pp. 317-324.

Zand, G 1999, Sigmund Freud a česká literatura: Pár slov též o Bohumilu Hrabalovi. in K Paulík (ed.), Sigmund Freud: Poselství a inspirace. Ostravská univerzita, Ostrava, pp. 73-80.

Zand, G & Holy, J (eds) 1999, Tschechisches Barock / České baroko: Sprache, Literatur, Kultur / Jazyk, literatura, kultura. Peter Lang, Frankfurt am Main - Berlin - Bern - New York - Paris - Wien.
Zand, G 1998, Lunenie jako slovenské snění: Ivan Kadlečík, Ludvík Vaculík a česko-slovenské literární vztahy. in I Pospíšil (ed.), Brněnská slovakistika a česko-slovenské vztahy. 1 edn, Masarykova Univerzita, Brno, pp. 142-153.


Zand, G 1998, Totaler Realismus und Peinliche Poesie: Tschechische Untergrund-Literatur 1948-1953. Peter Lang, Frankfurt am Main - Berlin - Bern - New York - Paris - Wien.Adressat Prag - Milena Jesenskás Wiener Feuilletons

Gertraude Zand (Speaker)
22 Sep 2018

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionScience to Science


Mezi svědectvím a halucinací. Listy z vyhnanství Egona Hostovského

Gertraude Zand (Speaker)
20 Apr 2018

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionScience to ScienceZur Funktion der deutschen Sprache und Kultur im Werk der Dichter um die Untergrund-Edition Půlnoc (1950er Jahre)

Gertraude Zand (Speaker)
6 Oct 2017

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionScience to Science


Mythos Krejcarová. (Re-)Konstruktion und (Re-)Lektüre

Gertraude Zand (Speaker)
28 Oct 2016

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionScience to Science


Super-Sex-Dadaismus! Zur Epigrammatik der Edice Půlnoc

Gertraude Zand (Speaker)
16 Sep 2016

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Die Bedeutung des Unterirdischen im Werk von Jáchym Topol

Gertraude Zand (Speaker)
6 Jun 2016

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Hrabalovy kočky

Gertraude Zand (Speaker)
29 Mar 2016

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Funkce němčiny v básnickém díle Egona Bondyho 40. a 50. let

Gertraude Zand (Speaker)
18 Nov 2015

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Kritika zbraní - úvaha nad Čapkovou Matkou

Gertraude Zand (Speaker)
30 Jun 2015

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Pose, Schatten, Spiegelbild. Körper-Präsentationen in der Lyrik von J. H. Krchovský

Gertraude Zand (Speaker)
25 Apr 2015

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


K recepci Haškova Švejka v Rakousku

Gertraude Zand (Speaker)
25 Mar 2015

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Ein Spiegelkabinett der Vertreibung. Václav Řezáčs Kolonialromane Nástup (1951) und Bitva (1954)

Gertraude Zand (Speaker)
7 Mar 2015

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Vom Verschwinden der authentischen Gattungen aus der tschechischen Literatur nach 1989

Gertraude Zand (Speaker)
30 Nov 2014

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Poetika utrpení - samomluvy, deníkové záznamy a dopisy nikomu v české literatuře

Gertraude Zand (Speaker)
30 May 2014

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Jáchym Topol - cestou na východ

Gertraude Zand (Speaker)
26 Mar 2014

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Neoficiální česká literatura 50. let

Gertraude Zand (Speaker)
6 Dec 2013

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Ivan Martin Jirous a český literární underground

Gertraude Zand (Speaker)
8 May 2013

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Jáchym Topols Cesta do Bugulmy

Gertraude Zand (Speaker)
12 Apr 2013

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Dobytí krajiny - česká kolonizace na Podkarpatské Rusi

Gertraude Zand (Speaker)
6 Sep 2012

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Český underground ve Vídeňském exilu

Gertraude Zand (Speaker)
16 Mar 2011

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Božena Němcovás Wien

Gertraude Zand (Speaker)
15 Oct 2010

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Jan Ohéral a Božena Němcová

Gertraude Zand (Speaker)
20 Sep 2010

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Membra disiecta Jana Zábrany

Gertraude Zand (Speaker)
29 Jun 2010

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Dušan Hanáks Film "322"

Gertraude Zand (Speaker)
7 May 2010

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Bozena Nemcova und das Wendejahr 1848

Gertraude Zand (Speaker)
3 Dec 2009

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Modelování čtenáře v díle Milana Kundery

Gertraude Zand (Speaker)
29 May 2009

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Eisner als slowakisch-deutscher Literaturvermittler : Kulturelle Hierarchisierungsprozesse

Gertraude Zand (Speaker)
4 Nov 2008

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Mitteleuropäische Ansätze zu einer "Poetik des Leidens"

Gertraude Zand (Speaker)
24 Oct 2007

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Soc-art v ceské literatue 50. let

Gertraude Zand (Speaker)
12 Oct 2006

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Posledni dopisy Bozeny Nemcove

Gertraude Zand (Speaker)
30 Jun 2005

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Egon Bondy und die Mythen der fünfziger Jahre

Gertraude Zand (Speaker)
14 Feb 2005

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Die Aufnahme der Wiener Moderne in der Moderní revue

Gertraude Zand (Speaker)
14 Oct 2004

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Der Totale Realismus von Egon Bondy

Gertraude Zand (Speaker)
18 Sep 2004

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Vaclav Rezacs Nastup - ein tschechischer Kolonialroman

Gertraude Zand (Speaker)
27 May 2004

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Obrázky z Demlova Slovenska

Gertraude Zand (Speaker)
28 Nov 2003

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Die Karpato-Ukraine in der tschechischen Literatur 1918-1938

Gertraude Zand (Speaker)
19 Aug 2003

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Libuše Moníková: Prager Deutsche, Mitteleuropäerin

Gertraude Zand (Speaker)
22 May 2001

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Pavla Kytlicová, Jakub Deml und Österreich

Gertraude Zand (Speaker)
14 Oct 2000

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


"Výbuch času" 1989: Jáchm Topol a staronový svět jeho románu Sestra

Gertraude Zand (Speaker)
8 Jul 2000

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Libuše Moníková: Prager Deutsche, Mitteleuropäerin

Gertraude Zand (Speaker)
23 Jun 2000

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Der Erste Weltkrieg als "hospodská historka" - Jaromír Johns Večery na slamníku

Gertraude Zand (Speaker)
19 Nov 1999

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Sigmund Freud a česká literatura. Pár slov též o Bohumilu Hrabalovi

Gertraude Zand (Speaker)
10 Nov 1999

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Lunenie jako slovenské snění. Ivan Kadlečík, Ludvík Vaculík a československé literární vztahy

Gertraude Zand (Speaker)
5 Nov 1997

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Department of Slavonic Studies

Spitalgasse 2, Hof 3 (Campus)
1090 Wien
Room: 2P-Z1-15

T: +43-1-4277-42862
F: +43-1-4277-842862

gertraude.zand@univie.ac.at