Dr. Liliana Madelska

Consultation hours: Di., 14:00 - 15:00, Lektorenzi. 3

Luschützky, HC & Madelska, L 2013, Galicyzmy w języku polskim i niemieckim. in Z Zaron & J Porayski-Pomsta (eds), Język i logopedia. Instytut Polonistyki Stosowanej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, pp. 33-42.


Madelska, L 2008, Praxis-Grammatik Polnisch. Unknown publisher.

Luschützky, HC & Madelska, L 2001, European integration from a polycentric point of view: How stable is the Euro? in C Schaner-Wolles, J Rennison & F Neubarth (eds), Naturally!: Linguistic studies in honour of Wolfgang Ulrich Dressler presented on the occasion of his 60th birthday. Rosenberg & Sellier, Torino, pp. 291-300.

Department of Slavonic Studies

Spitalgasse 2, Hof 3 (Campus)
1090 Wien
Room: 2P-EG-25

T: +43-1-4277-42807

liliana.madelska@univie.ac.at