Dr. Przemyslaw Chojnowski, Privatdoz.
T: +43-1-4277-42809

Nachschlagewerke zum Thema Polnisch in Deutschland. Ein Handapparat. / Chojnowski, Przemyslaw; Telus, Magdalena.

In: Polonus : Zeitschrift für die polnische Sprache, Vol. Sonderausgabe, No. 4, 17.06.2021, p. 94-97.

Publications: Contribution to journalArticleCzy istnieje osobowość mediacyjna? Studium przypadku . / Chojnowski, Przemyslaw.

Wege und Umwege zum Verstehen: Sprachmittlung und interkulturelle Mediation im Polnischunterricht: Różne drogi do zrozumienia: pośrednictwo językowe i mediacja międzykulturowa w nauczaniu języka polskiego. ed. / Ewa Bagłajewska-Miglus; Thomas Vogel. Vol. 6 Düren : Shaker Verlag, 2021. p. 69-77 (Polnisch als Fremd- und Zweitsprache, Vol. 6).

Publications: Contribution to bookContribution to proceedings


Czy Kurt Harrer (1902–1959) to tłumacz zapomniany? Przyczynek do dziejów literatury polskiej w NRD . / Chojnowski, Przemyslaw.

"Język „okrągły jak pomarańcza"...: Pamięci Profesor Krystyny Pisarkowej w 90. rocznicę Jej urodzin = Language "as round as an orange"... : in memory of Professor Krystyna Pisarkowa on the 90th anniversary of her birth. ed. / Tadeusz Szczerbowski. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021.

Publications: Contribution to bookContribution to proceedingspeer-review„Sie sind der spiritus movens von dieser erfreulichen Tatsache.“ : Wolfgang Kraus’ Beitrag zum literarischen Erfolg von Zbigniew Herbert (1963–1966). / Chojnowski, Przemyslaw.

Zbigniew Herbert und Österreich . ed. / Przemysław Chojnowski. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2020. p. 59-76 (Wechselwirkungen).

Publications: Contribution to bookChapter


Zbigniew Herbert und Österreich. / Chojnowski, Przemyslaw (Editor).

Frankfurt am Main : Peter Lang, 2020. (Wechselwirkungen).

Publications: BookCollection


Pomiędzy tożsamością konfesyjną a identyfikacją etniczną : Motyw powtórnego chrztu w twórczości Petera / Piotra Lachmanna. / Chojnowski, Przemyslaw.

Odonovianum 2016-2017: Język, kultura i literatura w 1050 rocznicę chrztu Polski. ed. / Jolanta Doschek. Wien - Odonów, 2019.

Publications: Contribution to bookChapter


Oblicza liminalności. Metafory i przejścia w liryce Petera (Piotra) Lachmanna. / Chojnowski, Przemyslaw.

Polonistyka na początku XX wieku. Diagnozy, koncepcje, perspektywy: Literatura polska i perspektywy nowej humanistyki. ed. / Jolanta Tambor; Romuald Cudak; Karolina Pospiszyl. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego , 2018. p. 531-554.

Publications: Contribution to bookChapterpeer-review


Sepulkralność i zacieranie granic. Imperatywy poezji Piotra / Petera Lachmanna. / Chojnowski, Przemyslaw.

In: Ruch Literacki , No. 6, 12.2017, p. 591–612.

Publications: Contribution to journalArticlepeer-review


In memoriam Karl Dedecius. / Chojnowski, Przemyslaw.

In: Wiener Slavistisches Jahrbuch, Vol. 4, 2016, p. 284–287.

Publications: Contribution to journalArticlepeer-review


Karl Dedecius. Eine Retrospektive. / Chojnowski, Przemyslaw.

In: Rocznik Komparatystyczny, Vol. 7, 2016, p. 311–322.

Publications: Contribution to journalArticlepeer-review


Niemiecki Mickiewicz – studium przypadku. / Chojnowski, Przemyslaw.

Auf beiden Seiten der Oder. Europäische, nationale und regionale Aspekte der deutsch-polnischen Nachbarschaft . ed. / Aleksandra Chylewska-Tölle; Alexander Tölle. Vol. 27 Berlin : Logos Verlag, 2016. (Thematicon : wissenschaftliche Reihe des Collegium Polonicum).

Publications: Contribution to bookChapterpeer-review


Peter (Piotr) Lachmann : Nicht nur Übersetzer. / Chojnowski, Przemyslaw.

In: OderÜbersetzen. Deutsch-polnisches Übersetzungsjahrbuch, Vol. 5-6-7, 2016, p. 77-84.

Publications: Contribution to journalArticlepeer-reviewKanon polskiej poezji według Petera i Renate Lachmannów. / Chojnowski, Przemyslaw.

In: Rocznik Komparatystyczny, Vol. 6, 2015, p. 433–456.

Publications: Contribution to journalArticlepeer-review


Życie w „pomiędzy” : Rys biograficzno-artystyczny Piotra (Petera) Lachmanna. / Chojnowski, Przemyslaw.

In: Prace Literaturoznawcze, Vol. III, 2015, p. 129–154.

Publications: Contribution to journalArticlepeer-review


Aus meinen Reisenotizen. / Chojnowski, Przemyslaw.

Vom Text zum Text. Übersetzungskunst, philologische Präzision und interkulturelle Erfahrung : Festschrift für Andreas F. Kelletat, . ed. / Julija Boguna; Jürgen Joachimsthaler . Frank & Timme, 2014.

Publications: Contribution to bookChapter


Das Karl Dedecius Archiv an der Europa-Universität Viadrina : Entstehung und Struktur. / Chojnowski, Przemyslaw.

Übersetzer als Entdecker : ihr Leben und Werk als Gegenstand translationswissenschaftlicher und literaturgeschichtlicher Forschung . ed. / Andreas F. Kelletat; Aleksey Tashinskiy . Berlin : Frank & Timme, 2014. p. 123-132 (TransÜD - Arbeiten zur Theorie und Praxis des Übersetzens und Dolmetschens, Vol. 66).

Publications: Contribution to bookContribution to proceedings


Entdeckung eines Dichters : Übersetzung im Dienste der Ökumene. / Chojnowski, Przemyslaw.

Religion im transnationalen Raum: Raumbezogene, literarische und theologische Grenzerfahrungen aus deutscher und polnischer Perspektive. ed. / Aleksandra Chylewska-Tölle; Alexander Tölle. Logos Verlag, 2014. p. 159–168 (Thematicon : wissenschaftliche Reihe des Collegium Polonicum, Vol. 23).

Publications: Contribution to bookChapterpeer-review


Adam Mickiewicz in der Übersetzung ins Deutsche. Rezeptionsgeschichte und Translation

Przemyslaw Chojnowski (Speaker)

11 Dec 2022

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionScience to Public


Karl Dedecius und die Vermittlung der polnischen Literatur im akademischen Kontext

Przemyslaw Chojnowski (Speaker)

6 Dec 2022

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionScience to Science


Problemfelder des Briefwerkes zwischen Zbigniew Herbert und Karl Dedecius

Przemyslaw Chojnowski (Speaker)

27 Oct 2022

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionScience to Public


Przekład w służbie dialogu ekumenicznego. Czy możliwy jest jego translatologiczny model?

Przemyslaw Chojnowski (Speaker)

24 Jun 202225 Jun 2022

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionScience to Science


Wer, warum und wo hat früher die polnische Sprache gelernt?

Przemyslaw Chojnowski (Speaker)

16 Oct 2021

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionScience to Public


Wer war eigentlich Karl Dedecius? Übersetzen im Spannungsfeld der Literatur und Kulturpolitik

Przemyslaw Chojnowski (Speaker)

11 Oct 2021

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionScience to Public


Pan Cogito pisze listy. Wiedeńscy korespondenci Zbigniewa Herberta

Przemyslaw Chojnowski (Speaker)

22 Sep 2021

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionScience to Science


Czesław Miłosz als Zeuge des 20. Jahrhunderts

Przemyslaw Chojnowski (Speaker)

10 Sep 2020

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionScience to Public


Czy istnieje osobowość mediacyjna? Studium przypadku [Gibt es eine ”Mittlerpersönlichkeit”? Ein Fallbeispiel

Przemyslaw Chojnowski (Speaker)

6 Mar 2020

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionScience to Public


Galizien als Übersetzungsraum

Przemyslaw Chojnowski (Speaker)

6 Dec 2019

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionScience to Science


Zeuge, Kläger, Ankläger. Z. Herbert in Österreich

Przemyslaw Chojnowski (Speaker)

15 Nov 2019

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionScience to Science


Warum Österreich? Zbigniew Herberts Weg zum literarischen Ruhm

Przemyslaw Chojnowski (Speaker)

25 Sep 2019

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionScience to Science


Zbigniew Herbert als Galizier. Perspektive des Übersetzers und Literaturforschers

Przemyslaw Chojnowski (Speaker)

5 Jun 2019

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionScience to Science


Poezja ironii albo ironia poezji. Kilka uwag do wierszy Tadeusza Różewicza

Przemyslaw Chojnowski (Speaker)

14 May 2019

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionScience to Public


"The visible translator" oder Übersetzer als der zweite Autor. Karl Dedecius als Übersetzer des Werks Zbigniew Herberts

Przemyslaw Chojnowski (Speaker)

30 Mar 2019

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionScience to Science


Deutsch-polnische Tautonyme im akademischen Themenbereich

Przemyslaw Chojnowski (Invited speaker)

8 Nov 2018

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionOther


Karl Dedecius im Dialog mit Czesław Miłosz

Przemyslaw Chojnowski (Invited speaker)

7 Nov 2018

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionScience to Public


Kann man Insekten lieben? Tierwelt des Dichters Jan Twardowski

Przemyslaw Chojnowski (Speaker)

17 Oct 2018

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionScience to Public


Dlaczego potrzebny jest leksykon tłumaczy? Koncepcje i założenia badaczy z Germersheim nad Renem

Przemyslaw Chojnowski (Invited speaker)

4 Oct 2018

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionScience to Science


Karl Dedecius und die DDR

Przemyslaw Chojnowski (Invited speaker)

16 Jun 2018

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionScience to Science


Za co cenimy Wisławę Szymborską?

Przemyslaw Chojnowski (Invited speaker)

14 Nov 2017

Activity: Talks and presentationsTalk or oral contributionScience to Public


Department of Slavonic Studies

Spitalgasse 2, Hof 3 (Campus)
1090 Wien

T: +43-1-4277-42809

przemyslaw.chojnowski@univie.ac.at