Svetovni dnevi slovenske literature / Welttage der slowenischen Literatur

01.12.2022 15:00

Fran Levstik: Martin Krpan (knjižica s prevodom v nemščino)

Matej Šekli: Pregled zgodovine slovenskega jezika v srednjem veku (predavanje)

Inštitut za slavistiko Univerze na Dunaju
Spitalgasse 2–4, Hof 3, 1090 Wien

Četrtek, 1. 12. 2022, 15:00, učilnica 1

Študentke in študenti slovenščine
Fran Levstik: Martin Krpan (knjižica s prevodom v nemščino)
Branje v slovenščini in nemščini

Matej Šekli
(Filozofska fakulteta v Ljubljani)
Pregled zgodovine slovenskega jezika v srednjem veku
(predavanje)

Jernej Ključevšek & Elizabeta Jenko

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Institut für Slawistik der Universität Wien
Spitalgasse 2–4, Hof 3, 1090 Wien

Donnerstag, 1. Dezember 2022, 15:00, SR 1

Studierende der slowenischen Sprache
Fran Levstik: Martin Krpan (Übersetzung ins Deutsche)
Lesung auf Slowenisch und Deutsch

Matej Šekli
(Philosophische Fakultät der Universität Ljubljana)
Ein Überblick über die Geschichte der slowenischen Sprache im Mittelalter
(Vortrag)

Jernej Ključevšek & Elizabeta Jenko