Logo der Universität Wien

Polnisch

Glottodidaktische Webseiten von Liliana Madelska


Dziecięce poznawanie świata. Mowa i jej rozumienie.

Redakcja naukowa Liliana Madelska & Justyna Wojciechowska.

 

Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej,  2013.
ISBN 978-83-63713-50-8

Ewa Lipińska, Anna Seretny

Integrowanie kompetencji lingwistycznych w glottodydaktyce na przykładzie nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego.
Poradnik metodyczny z ćwiczeniami.

Recenzenci:
prof. dr hab. Jolanta Tambor, dr Liliana Madelska

Kraków: Księgarnia Akademicka, 2013.
ISBN 978-83-7638-265-4

Liliana Madelska

Практическая грамматика польского языка.

 

 

 

Kraków: Universitas, 2012.
ISBN 97883-242-1762-5

Liliana Madelska

Blizniacze słowa

Test przesiewowy do badania dojrzałości szkolnej w zakresie percepcji i wymowy dzieci wielojęzycznych

 

Lublin: Polonijne Centrum Nauczycielskie, 2010.
ISBN 978-83-7270-864-9

Liliana Madelska

Posłuchaj, jak mówię.
Podręcznik ucznia. Materiały do ćwiczenia słuchu i wymowy dla dzieci oraz dla dorosłych, uczących się języka polskiego jako obcego.

 

Wien: artjam-studios, 2010.
ISBN 978-3-200-01782-5


Liliana Madelska

Posłuchaj, jak mówię.
Poradnik dla rodziców i nauczycieli. Materiały do ćwiczenia słuchu i wymowy dla dzieci oraz dla dorosłych, uczących się języka polskiego jako obcego.

Wien: artjam-studios, 2010.  
ISBN 978-3-200-01782-5

Powiedz mi, co widzisz.

Film dydaktyczny DVD.

Dr. Liliana Madelska (Projekt und Drehbuch)
Artur Jamrozowicz (Regie und Produktion)

 

 

Wien: artjam-studios, 2010.

Liliana Madelska with Geoffrey Schwartz

Discovering Polish.
A Learner's Grammar.

 

 

Kraków: Prolog Szkoła Języków Obcych, 2010.
ISBN 978-83-60229-12-5

Liliana Madelska & Małgorzata Warchoł-Schlottmann

Odkrywamy język polski.
Gramatyka dla uczących (się) języka polskiego jako obcego.

 

Kraków: Prolog Szkoła Języków Obcych, 2008.
ISBN 978-83-60229-11-8

Liliana Madelska

Im Griff. PONS Praxis-Grammatik Polnisch.
Das große Lern- und Übungswerk.

 

 

Brosch., 312 S.

Poznań: LektorKlett, 2008.
ISBN 978-83-7429-397-6

Liliana Madelska

Polnisch entdecken.
Eine Lerngrammatik.

 

 

Kraków: Prolog Szkoła Języków Obcych, 2007.
ISBN 978-83-60229-10-1

Liliana Madelska & Małgorzata Witaszek-Samborska

Zapis fonetyczny: zbiór ćwiczeń

Wydanie VI

 

Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2003.
ISBN 83-232-1050-0

Institut für Slawistik
Universität Wien

Spitalgasse 2, Hof 3
1090 Wien

T: +43-1-4277-428 01
F: +43-1-4277-9 428
E-Mail
Universität Wien | Universitätsring 1 | 1010 Wien | T +43-1-4277-0
Letzte Änderung: 29.09.2014 - 10:50